Till toppen

Steleco®Tolk

Heltäckande system för tolkförmedling

Ett system som utvecklar din verksamhet

Vi erbjuder ett smart och effektivt webbaserat tolkförmedlingssystem som med sin unika arkitektur har redan från grunden konstruerats, för att möta behoven hos tolkförmedlingar. Steleco®Tolk kan anpassas helt efter tolkförmedlingarnas behov är byggd för att passa tolkförmedlingar oavsett storlek.

Styrning
i realtid

Steleco®Tolk är omfattande och helintegrerat system för administration och styrning av tolkförmedlingstjänster. Du kan i realtid styra och övervaka allt från administratörernas hantering av uppdrag till inkommande förfrågningar från kund samt utförande av uppdrag på tolksidan. Dessutom får du stenkoll på rapportering av utförda uppdrag och ekonomiska rutiner.

Professionella funktioner

Med Steleco®Tolk får du förutom standardfunktioner, även en uppsättning avancerade funktioner som stödjer de mer komplexa processer som en större verksamhet kan kräva. Det kan till exempel handla om rutiner för helautomatisk tolktilldelning, avståndsberäkning mellan tolk och uppdrag, beräkningsmodeller, fakturering och arvodesberäkning.

Nyckelfärdig tjänst

Tack vare Steleco®Tolk's moderna arkitektur kan du använda systemet som en nyckelfärdig tjänst via ett privat eller publik moln – med komplett drift och kundsupport. Med Steleco®Tolk får du förstås de vanliga fördelarna med molnbaserade produkter så som lägre kostnader, enklare systemintegrationer, bättre systemprestanda och hög säkerhet.

Funktionsöversikt

Steleco®Tolk är indelad i tre olika applikationsområden. Områden med
kraftfulla funktioner för tolkförmedlingens administratörer, kunder och tolkar.

Ett helintegrerat system

Steleco®Tolk är indelad i tre olika applikationsområden med funktioner anpassade för tolkförmedlingens kunder, tolkar och tolkförmedlingens administratörer. På så sätt välkomnas varje målgrupp av för målgruppen anpassat gränssnitt och funktioner. Systemets alla funktioner är byggda i ett intuitivt och användarvänligt gränssnitt som dessutom är anpassningsbart.

Steleco®Tolk och dess unika arkitektur har redan från grunden konstruerats, för att möta behoven hos tolkförmedlingar. Systemet talar tolkförmedlingens språk och vi har till största möjliga mån anpassat systemet så att det stödjer Kammarkollegiets riktlinjer och krav som används vid avrop gällande tolkförmedlingstjänster. Steleco®Tolk gör förmedling av tolktjänster smidigare och effektivare.

Kontakta oss för att boka en demo.

Smidig administration

Dina kunders förväntningar på service har förändrats. De förväntar sig kvalitet och personlig service. Steleco®Tolk har tagit hänsyn till detta och erbjuder en tydlig sektion för kundadministration där du enkelt håller reda på kundens olika adresser (faktura-, besöks- och postadress), tydlig koppling till debiteringstabeller (tolktaxor), behörigheter som ger kunden möjlighet att godkänna tolkrekvisitioner, möjlighet att styra vem kvittenser och påminnelser ska skickas till, användning av referenser både på kund- och uppdragsnivå, erbjuda digitala fakturaunderlag samt en hel del andra funktioner som underlättar vardagen både för kund och för tolkförmedlaren.

Du som administratör får full kontroll över hela systemet och kan hantera det på ett smidigt och tidseffektivt sätt.

Kundens gränssnitt

Med Steleco®Tolk får dina kunder möjlighet att boka tolk själva på webben. Dina kunder kan hantera alla sina bokningar - snabbt, enkelt och säkert. Kunden får automatiskt ett personligt konto (kundadmin) och kan därefter registrera fler användare (tolkanvändare) där de får egna inloggningsuppgifter.

Dessutom har kunder tillgång till fakturaunderlag, godkännande av tolkrekvisitioner, möjlighet att betygsätta varje tolkningsuppdrag och se meddelande på anslagstavlan, tillgång till statistik samt möjlighet att hålla sina kontakt- och adressuppgifter uppdaterade.

Tolkens gränssnitt

Systemet erbjuder ett användarvänligt gränssnitt för tolkarna vilket underlättar tolkarnas hantering av uppdrag. Efter inloggning möts tolken av en lista med aktuella uppdrag och förfrågningar med tillhörande karta som visar tolkställe. Med hjälp av snabbfunktioner kan tolken enkelt filtrera uppdrag med olika status. Genom att gå in på varje uppdrag kan tolken bl. a. acceptera eller avböja erbjudna uppdrag, se kartan med exakt position där tolkningen ska äga rum och fylla i rekvisition.

Tolken har möjlighet att styra sin tillgänglighet i eget arbetsschema och att på så sätt vara mer prioriterad i samband med tilldelning av uppdrag. Tolken har tillgång till sina arvodesspecifikationer och sina kontaktuppgifter.

Fakturering, tolkarvode och tolktaxa

Export av fakturaunderlag är en kraftfull modul med stor flexibilitet. Du kan bl.a. välja vilken period som ska faktureras, du kan fakturera olika perioder för olika kunder, du kan välja vilka kunder som ska ingå i faktureringen, det finns möjlighet att förhandsgranska och testa en export innan det körs skarpt.

Om du väljer att integrera Steleco®Tolk med ditt faktura- och löneprogram då överförs uppgifterna direkt till fakturaprogrammet och fakturerade uppdrag i tolkförmedlingssystemet uppdateras automatiskt med fakturanummer. På så sätt säkrar du spårbarheten och kan se vilket uppdrag har fakturerats på vilken faktura. Med ett enda klick slutförs faktureringen där allt underlag skapas och integrationen genererar färdiga fakturor. Enkelt och smidigt.

Sekretess, säkerhet och support

Vi byggde in säkerhet i Steleco®Tolk redan från början. Vi levererar en omfattande och flexibel lösning som skyddar dina data och förhindrar obehörig användning av systemet. Dessutom håller systemet hög nivå när det gäller loggning och spårbarhet. Systemets dagliga backuper gör att du kan känna dig trygg med att värdefull information skyddas.

Med systemets rollbaserade behörighetshantering definierar du själv behörighetsroller och väljer vilka funktioner som varje behörighetsroll ska tillåtas hantera (läsa, ändra, spärra eller radera). Sedan tilldelar du olika roller till användarna och på så sätt får du full kontroll över vem som har rättighet till olika funktioner i systemet.

Att det ska vara enkelt att arbeta i Steleco®Tolk är för oss en självklarhet, men vi tycker det är minst lika viktigt att det ska kännas roligt och stimulerande också. Därför erbjuder vi support där du snabbt kan få eventuella fel avhjälpta eller få svar på dina frågor.

Aktuellt

Den digitala marknaden utvecklas snabbt vilket ställer högre krav på Steleco att vara aktivt och ständigt vidareutveckla sin kompetens, tjänster och samarbete med andra aktörer. Här kan ni ta del av den aktiva vardagen på Steleco.

Kontakta oss

Keep In Touch

Tel: +46 (0)723 233 244

Ångpannegatan 2E
417 05 GÖTEBORG

info@steleco.se
www.steleco.se

Name
Företag
Email
Telefon
Meddelande